Kostnad fettsugning män

Vanligtvis förknippar man plastikkirurgi med kvinnor. Men antalet män som gör fettsugningar stiger varje dag, framförallt i storstadsområden som Stockholm och Malmö. Däremot är fettsugningar på män inte riktigt samma sak som på kvinnor. Den största skillnaden är kostnaderna. En fettsugning utförd på en man innebär generellt högre kostnader jämfört mot en fettsugning utförd på en kvinna.

Generellt sett beror kostnaden för en fettsugning på vilken del av kroppen den utförs på. Detta är en av de största orsakerna till varför kostnaderna ofta blir större för män än för kvinnor. Män är ofta bredare byggda än kvinnor och har därför en större yta som ska täckas vid en fettsugning.

Även mängden bedövning som behövs för att utföra en fettsugning beror på hur omfattande fettsugningen är. Ingreppen kräver oftast lokalbedövning och ju större del av kroppen som ska behandlas, desto mer bedövning krävs. Det leder också till att det blir dyrare ju större kroppsdelen är.

Den största anledningen till att fettsugning är dyrare för män har emellertid att göra med biologiska orsaker. Fettceller hos män är mer fibrösa och tuffare än de hos kvinnor, vilket gör det svårare och mer tidskrävande att utföra ingreppet.

De delar av kroppen där det är svårare att bli av med överflödigt fett genom träning, som bröstet, buken och kärlekshandtagen är oftast de delar män väljer att behandla. Dessa områden är ofta mer fibrösa och medför därför mer arbete vid en fettsugning.

Att besöka en certifierad plastikkirurg för rådgivning före ingreppet är ett måste. Detta gör man för att bekräfta att patienten är frisk nog för att man ska kunna utföra fettsugningen utan större komplikationer. Just nu är fettsugningar som är gjorda med laser de mest populära bland män. Det eftersom de tekniker man använder anses som säkrast.

Besök websidorna Laserfettsugning och Fettsugning priser för mer information om fettsugning eller hur du kan komma i kontakt med en kirurg.