Fettsugning FAQ

Kostnaden vid fettsugning kan variera kraftigt, beroende på vilken typ av fettsugning samt vilken del av kroppen som ska behandlas. Fettsugning kan kosta så lite som 6000 kronor, men ökar i takt med ju mer omfattande operationen är. Kostnaden varierar även mellan plastikkirurger, kliniker och geografiskt område. Generellt sätt är dock priset på fettsugningar baserat på hur stort område på kroppen som behöver behandlas.

Finansiering och Kostnader för Fettsugning

Det finns många olika variabler för att uppskatta kostnaden för fettsugning. Fettsugning är kosmetisk kirurgi som genomförs av många olika plastikläkare och priset kan variera beroende på om det ska utföras på en man eller kvinna. Generellt sätt är fettsugning för män mer omfattande – och därmed dyrare – än fettsugning för kvinnor.

En persons hälsa och ålder kan också påverka kostnaden för operationen. Det är viktigt att veta att fettsugning inte är lämpligt för personer som har diabetes eller andra autoimmuna sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, för personer som tidigare har haft problem med koagulering av blodet eller har haft begränsat blodflöde.

För att finansiera kostnaden för fettsugningen, är rekommendationen att undvika delbetalning, då det oftast innebär en högre kostnad i längden. Om du ändå väljer detta alternativ, se till att få all information om räntor och slutkostnader hos din plastikklinik och gör ansökan på plats.

 

Val av Plastikläkare

Fettsugning genomförs av många olika plastikläkare. När du börjar söka efter en plastikläkare, är tipset att leta efter en som är specialiserad på fettsugningar. Jämför även priser i din stad med andra närliggande städer. Priserna kan variera beroende på om det är en storstad eller mindre stad. Efter din första konsultation hos läkaren bör du få ett pris på operationen. Det är även viktigt att din läkare har rätt utbildning, det vill säga, att han eller hon dels har en läkarexamen och dels en utbildning inom plastikkirurgi. En läkare som har rätt utbildning och erfarenhet kommer att ta ett högre pris för operationerna. Ett högre pris indikerar alltså oftast att resultatet blir bättre och riskerna mindre. Kom ihåg att priset kan variera mellan olika läkare och områden.

 

Fettsugning med Ultraljud

När fettsugning med ultraljud introducerades, ökade antal patienter som önskade att förändra sin kroppsform. Med hjälp av ultraljud kan fett tas bort från områden på kroppen som inte tidigare varit möjligt och det är även möjligt att ta bort mer fett från olika delar på kroppen. Eftersom denna metod är mer avancerad, innebär det även att priset är högre jämfört med traditionell fettsugning.

 

Övriga kostnadsfaktorer

Även andra faktorer kan påverka kostnaden för fettsugningen – om du väljer att genomgå operationen på en annan plats än där du bor, bör du även räkna in eventuella resekostnader samt logi. Dock behöver dessa kostnader inte påverka för mycket av totalkostnaden.

 

Avgifter

Fettsugning kan göras på många olika områden på kroppen av plastikkirurger med varierande kvalifikationer och kompetenser. Läkarna kan använda sig av olika maskiner och använda sig av olika typer av nedsövning och bedövning – allt detta kommer att påverka kostnaden.

Precis som med övrig plastikkirurgi, består fettsugningen av tre olika avgifter – läkarens arvode, kostnaden för bedövning och eventuell nedsövning samt kostnaden för operationsplatsen. Övriga kostnader för fettsugning inkluderar även material som används efter operationen, såsom bandage eller kompressor, avgift för laboratorietester och övriga kostnader för eftervårdsbehandling. Läkaren kan rekommendera efterbehandlingar som innebär ytterligare kostnader, till exempel ultraljud, massage eller Endermologie. Be din läkare innan operationen att informera om övriga kostnader eller eventuella eftervårdskostnader som kan tillkomma.

 

Sammanfattning

Kostnaden för fettsugning beror på flera faktorer. Priset kan variera kraftigt beroende på var du väljer att göra operationen – storstad eller mindre stad samt vad läkaren har för utbildning och erfarenhet. När du konsulterar med olika läkare kommer du upptäcka stora skillnader i kostnader. Det är av stor vikt att du säkerställer att din läkare har ett gott rykte och är kvalificerad för att genomföra din operation.